10 Kriteria ALIRAN SESAT MENURUT MUI

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sekarang ini lagi maraknya tuh aliran-aliran sesat. Ahmadiyah, Syiah, Islam liberal, aliran-aliran tersebut adalah contoh aliran yang telah mendominasi dan hampir memasuki kawasan-kawasan terpelosok. Seiring dengan adanya berita tersebut, kebanyakan orang semakin sensitif terhadap aliran-aliran Islam yang lain, padahal kebanyakan dari kita tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesat dan mana yang mempunyai dasar.

Nah, olehkarena itu, biar gak saling mencurigai satu sama lain, MUI telah mengeluarkan 10 Ciri-ciri aliran sesat. Sebuah aliran agama islam dianggap sesat apabila:

  1. Mengingkari salah satu rukun iman yang berjumlah 6
  2. Menyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al Quran dan sunnah
  3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran
  4. Mengingkari otentitas dan atau kebenaran Al-Quran
  5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan aqidah-aqidah tafsir
  6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber agama Islam
  7. Menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul
  8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir
  9. Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.
  10. Mengkafirkan sesamu muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Begitulah beberapa keriteria aliran sesat menurut MUI. Semoga kita semua dijauhkan dari pemikiran-pemikiran semacam itu. Mari kita saling mengingatkan dan jangan saling mencaci maki antar golongan.  Winking smile

IDBT
Reviewed by Useron 12 Mei 2014
Rating: 5

Posting Komentar

0 Komentar